#yangming

Yang Ming с незначителни печалби през 2023

Yang Ming Marine Transport Corporation постигна консолидирани приходи от 4,51 милиарда щатски долара и печалба след данъци от 153,26 милиона щатски долара. „На фона на забавянето на инфлацията и икономическия растеж през 2023 г. общите нива на товарни превози на…

Yang Ming доближава 3,5 милиарда щатски долара приходи и 200 милиона щатски долара печалба през 9-те месеца на 2023 г.

Yang Ming Marine Transport Corporation публикува финансовия си отчет за третото тримесечие на 2023 г. Консолидираните приходи на компанията за третото тримесечие са 1,16 милиарда щатски долара, с нетна печалба след данъци от 90,73 милиона щатски долара. Освен това, за…