#yangming

Yang Ming доближава 3,5 милиарда щатски долара приходи и 200 милиона щатски долара печалба през 9-те месеца на 2023 г.

Yang Ming Marine Transport Corporation публикува финансовия си отчет за третото тримесечие на 2023 г. Консолидираните приходи на компанията за третото тримесечие са 1,16 милиарда щатски долара, с нетна печалба след данъци от 90,73 милиона щатски долара. Освен това, за…