May 10, 2024

Yang Ming отчете финансови си резултати за Q1

Yang Ming отчете приходи за първото тримесечие от 1,39 милиарда щатски долара и нетна печалба след облагане с данъци от 298,42 милиона щатски долара с печалба на акция от 2,69 NT$. Ян Минг съобщава, че през първите три месеца на…