Първи LNG кораб акостира в пристанище Копер

Loading

През изминалия уикенд CMA CGM Scandola отбеляза встъпителното посещение на кораб, задвижван с LNG, в пристанището на Копер в Словения.

Този контейнеровоз от 15 000 TEU, собственост на френската корабна компания CMA CGM, означава забележителна крачка към възприемане на по-отговорни за околната среда практики и постепенно ограничаване на емисиите на CO2.

По време на това събитие Грегор Белич, член на Управителния съвет на пристанище Копер, и Бине Щанкар, генерален мениджър на CMA CGM Adriatic Cluster, посетиха кораба.

CMA CGM Scandola е сред 35-те кораба във флота на базирания в Марсилия океански превозвач, задвижван от втечнен природен газ (LNG). До 2028 г. се очаква броят на корабите, захранвани с декарбонизирани източници, да нарасне до 120, което ще доведе до потенциално намаление с до 20% на емисиите на CO2 в сравнение с корабите, разчитащи на изкопаеми горива.

Този стратегически ход е съобразен с обещанието на CMA-CGM да постигне нулеви нетни емисии или климатична неутралност до 2050 г. Освен това, той цели значително намаляване на емисиите в цялата логистична група през предходните години, водещи до тази цел.

„Пристигането на CMA CGM Scandola демонстрира нашия ангажимент за намаляване на нашия въглероден отпечатък и за възприемане на по-екологични форми на транспорт и логистика“, каза Бине Щанкар, генерален мениджър на CMA CGM Adriatic Cluster.

Възприемането на LNG като източник на задвижване в морския транспорт в момента се счита за едно от най-обещаващите и ефективни алтернативни енергийни решения. Той играе решаваща роля за смекчаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда на морския транспорт и опазване качеството на въздуха. Чрез използването на LNG гориво се очаква емисиите на серен оксид (SOx) да бъдат намалени с до 99%, емисиите на прахови частици (PM) с 91% и емисиите на азотен оксид (NOx) с 92%, както по време на пътувания, така и като локализирани емисии, когато корабите са акостирали в пристанища.

„Радваме се, че целите на CMA CGM са в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на пристанище Копер, която се основава на поддържане на стандарти за устойчивост на околната среда, намаляване на въглеродния отпечатък на компанията и увеличаване на енергийната самодостатъчност чрез възобновяеми енергийни източници. Освен това от много години ние в пристанището на Копер работим за включване на корабособствениците в дейности за намаляване на тежестта върху околната среда. Ето защо наскоро въведохме схемата Environmental Ship Index (ESI), която се използва и от други пристанища, за да стимулираме и възнаграждаваме по-чистите кораби“, коментира Грегор Белич, член на Управителния съвет, добавяйки, че корабите, които отговарят на няколко екологични критерия за да намалят въздействието си върху околната среда, вече могат да плащат по-ниски пристанищни такси. Това е едно от ключовите сравнителни предимства на пристанищата, включени в схемата ESI.

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *