March 20, 2024

Маржовете на големите оператори са в отрицателна зона за първи път след пет години

Маржовете на главните оператори паднаха в отрицателна територия за първи път от 2018 г., поради загуби през 4-то тримесечие на 2023 г., според доклада на Alphaliner. Средно оперативните маржове на тези оператори възлизат на -3% през последните три месеца на…