Yang Ming с незначителни печалби през 2023

Loading

Yang Ming Marine Transport Corporation постигна консолидирани приходи от 4,51 милиарда щатски долара и печалба след данъци от 153,26 милиона щатски долара.

„На фона на забавянето на инфлацията и икономическия растеж през 2023 г. общите нива на товарни превози на контейнери намаляха в сравнение с 2022 г., което доведе до намаляване на годишните приходи на Yang Ming. През втората половина на годината, по време на предизвикателствата на кризата в Червено море, продължаващите геополитически конфликти и ограниченията за засушаване на Панамския канал, основната стратегия на Yang Ming се фокусира върху поддържането на стабилни услуги и осигуряването на безопасно корабоплаване“ гласи съобщението на компанията.

Изправени пред несигурна среда в геополитиката и пазара на корабоплаването, Янг Минг заяви, че ще останат предпазливи при справянето с тези предизвикателства. Океанският превозвач със седалище в Тайван отбеляза, че проактивно ще се адаптира към пазарните условия чрез укрепване на своите бизнес стратегии и коригиране на глобалната си сервизна мрежа и усъвършенстване на планирането на флота.

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *