March 6, 2024

Линиите извън съюзите удвоиха пазарния си дял в Азия-Европа през последната година

Пазарният дял на лайнерите извън алианса, работещи в търговската линия Азия-Европа, се е удвоил за една година. Новите данни от Alphaliner разглеждат набора от по-малки оператори, които са дошли да запълнят празнината, оставена от глобалните лайнери, които са спрели да…