Deutsche Bahn започва процес на продажба на DB Schenker

Loading

Deutsche Bahn започна процеса на продажба на логистичната си компания DB Schenker. DB Group публикува официално известие, което очертава открит и недискриминационен процес за продажба на акциите. Изискването за продажба е тя да осигури очевидни икономически ползи за Deutsche Bahn във всички аспекти.

Според изявление, световният логистичен пазар има изключителни дългосрочни перспективи за растеж и DB Schenker има силна пазарна позиция като една от четирите най-големи логистични фирми в света.

Освен това DB Schenker има значителен принос за икономическия успех на DB Group през годините. Дъщерното дружество на DB обаче ще се нуждае от повече капитал и гъвкавост за собствения си растеж.

DB Group ще запази всички приходи от продажба, по-голямата част от които ще бъдат използвани за намаляване на дълга. Една продажба ще ускори акцента на Deutsche Bahn върху основния бизнес и прилагането на стратегията Strong Rail, според съобщението на компанията.

Deutsche Bahn вече завърши или се съгласи да продаде някои от своите бизнес звена на международните пазари и ще направи още една голяма стъпка, като пусне DB Schenker.

През декември 2022 г. Надзорният съвет на Deutsche Bahn AG възложи на Управителния съвет на DB да проучи ситуацията и да планира бъдеща продажба на всичките си дялове в DB Schenker.

Решението за продажбата на DB Schenker ще се основава на отделна резолюция, издадена от Надзорния съвет на Deutsche Bahn AG след процеса на продажба. Процесът се влияе и от общото развитие на капиталовия пазар.

DB Schenker има над 1850 съоръжения в повече от 130 държави и около 76 600 служители.

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *