September 4, 2023

Eastern Pacific Shipping поръчва кораби задвижвани с амоняк

Един от първите в корабоплаването, когато става въпрос за алтернативни горива, базираната в Сингапур компания Eastern Pacific Shipping (EPS) е поръчала шест newcastlemax в Китай, задвижвани с амоняк , според брокери. Поръчката за три плюс три опционални кораба в Qingdao…

Пристанищата в Европа примамват инвеститори в план за чиста енергия

Пристанищата в Европа се надпреварват да спечелят ключова роля в амбициозната климатична стратегия, докато се опитват да се превърнат от входни точки за внос на изкопаеми горива в индустриални клъстери за чиста енергия. В най-голямото морско пристанище в региона в…