August 26, 2023

Органите на Панамския канал предупреждават, че ограниченията ще останат в сила поне 10 месеца

Глобалните корабни органи бяха призовани да се съберат, за да споделят транзитни планове в един от ключовите морск пунктове в света, като служители на Панамския канал предупредиха вчера, че мерките за опазване на водата ще бъдат въведени поне през следващите…