August 22, 2023

OOCL отчита печалба от над 1,1 милиарда щатски долара за първото полугодие

OCL обяви печалба, отнасяща се към притежателите на акции, от 1,13 милиарда щатски долара за първите шест месеца на 2023 г., значително по-ниска в сравнение с печалба от 5,66 милиарда щатски долара през същия период на миналата година. Приходите на…