August 7, 2023

MSC поема въздушен карго превозвач от Милано

MSC придоби мажоритарния дял от AlisCargo Airlines, базиран в Милано въздушен превозвач на товари. Страните потвърдиха, че транзакцията е първа стъпка към придобиването на 100% от AlisCargo Airlines от MSC, което се очаква да стане в началото на 2024 г.,…