August 3, 2023

SM Group увеличава дела си в HMM

Показвайки колко силно желае да вземе най-ценния корабен актив на своята страна, Woo Oh-hyun, председателят на SM Group, увеличи дяловото участие на своята компания в HMM, водещия превозвач на Южна Корея, който беше обявен за продажба от подкрепяни от държавата…