August 2, 2023

Hapag-Lloyd завърши придобиването на терминал SM SAAM

Въз основа на сделка, обявена през октомври 2022 г., Hapag-Lloyd успешно завърши своето 100% придобиване на терминален оператор SM SAAM и свързаните логистични услуги. Всички съответни антитръстови органи в страните, участващи в процеса на придобиване, напълно одобриха сделката. Транзакцията включва…