July 4, 2023

CMA CGM потвърди интегрирането на Containerships

CMA CGM реши да интегрира своето дъщерно дружество Containerships, в сила от 1 юли, с цел да получи достъп до своите обширни морски, автомобилни, железопътни и речни решения. Френският океански превозвач отбеляза, че Containerships е изиграл ключова роля в разширяването…