July 3, 2023

Sea-Intelligence отчита подобрение в надеждността на глобалния морски график

Датската фирма за анализ на морски данни Sea-Intelligence анализира тенденцията в нивата на надеждност на графика на океанските превозвачи за май 2023 г. Докладът съдържа глобалните акценти от цялото проучване, тъй като изследването е изключително подробно и изследва надеждността на…