June 14, 2023

Maersk поръчва 25 електрически камиона Volvo в Германия

Maersk обяви покупката на 25 камиона Volvo FH в Германия с цел намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) при контейнерни превози във вътрешността на страната. Планира се първите две превозни средства да бъдат доставени от Volvo Trucks през четвъртото…