June 13, 2023

Evergreen свързва 1000 нови хладилни контейнери към интернет

Evergreen Marine Corp. реши да подобри най-новото си хладилно оборудване от 1000 Star Cool Units произведени от Maersk Container Industry (MCI) с инструмент за мониторинг след успешен едногодишен тест за свързване и мониторинг на хладилни превозни средства Sekstant. „Като оборудваме…