Контейнерните линии отбелязват значителен спад в приходите и печалбите през първото тримесечие на 2023 г

Loading

Sea-Intelligence отчита индикации за слабост на пазара през втората половина на 2022 г., която се прояви напълно през първото тримесечие на 2023 г.

Приходите намаляха доста рязко, в диапазона от 35%-70% на годишна база, докато по отношение на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) имаше рязка разлика за първото тримесечие на 2023 г. спрямо предходните две години.

Като цяло първото тримесечие на 2023 г. EBIT беше 7 милиарда щатски долара спрямо удивителните 43,93 милиарда щатски долара през първото тримесечие на 2022 г. и дори по-ниско от 16,28 милиарда щатски долара EBIT за 2021-Q1. „Въпреки това, е значително по-висок от 621 милиона щатски долара EBIT за първото тримесечие на 2019 г.“, посочи служител на Sea-Intelligence.

Всъщност комбинираният спад на печалбата преди лихви и лихви на годишна база беше значителен -81% (при същия набор от превозвачи).

Това може да се види и в цифрите EBIT/TEU, където нито една от корабните линии не успя да поддържа своите цифри EBIT/TEU за първото тримесечие на 2022 г. до 2023 г. Средно корабните линии записаха EBIT/TEU от 330 щатски долара/TEU през 2023-Q1, спад от 81% от средната стойност за 2022-Q1 от 1829 щатски долара/TEU, но все още значително над средната стойност от едва 53 щатски долара/TEU за 2010-2021 г.

„Единствената сребърна подплата, ако изобщо можете да го наречете така е, че докато сравненията между година и година с 2022-Q1 ще покажат ужасяваща картина поради неестествено високите числа през тази година, реалността е, че рентабилността на корабните линии се е увеличил значително в сравнение с нивата преди пандемията и като се имат предвид текущите пазарни индикатори, не изглежда, че корабните линии ще паднат обратно до тези ниски нива в краткосрочен план“, коментира Алън Мърфи, главен изпълнителен директор на Sea-Intelligence.

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *