ZIM отчита обем от 769 000 TEU през първото тримесечие на 2023г

Loading

ZIM Integrated Shipping Services, световна фирма за линейни контейнерни превози, публикува своите консолидирани резултати за трите месеца, приключващи на 31 март 2023 г.

Превозеният обем през първото тримесечие беше 769 000 TEUs, спад от 10% на годишна база, докато средната цена на товари на TEU беше 1390 щатски дола.

Приходите за първото тримесечие бяха 1,374 милиарда щатски долара, което е спад от 63% на годишна база.

Освен това нетната загуба за първото тримесечие е 58 милиона щатски долара. В допълнение, коригираната EBITDA за първото тримесечие беше 373 милиона щатски долара, което е 85% спад на годишна база, а оперативната загуба (EBIT) за първото тримесечие беше 14 милиона щатски долара.

„След рекордна година на генериране на коригирана EBITDA и EBIT, резултатите на ZIM за първото тримесечие отразяват значителния спад в тарифите за товари и слабото търсене, особено в транстихоокеанската търговия, което започна миналата година“, заяви Ели Гликман, президент и главен изпълнителен директор на ZIM.

Гликман добави още: „По този начин за 2023 г. ние потвърдихме отново насоките, които споделихме по-рано през годината, за коригирана EBITDA между 1,8 милиарда щатски долара и 2,2 милиарда щатски долара и коригирана EBIT между 100 милиона щатски долара и 500 милиона щатски долара.“

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *