COSCO Shipping Ports увеличава печалбите за първото тримесечие с непроменени обеми на контейнери

Loading

Cosco Shipping Ports постигна годишно увеличение от 11,2% в брутната си печалба за първото тримесечие на годината, достигайки 89,9 милиона щатски долара. В същото време приходите на компанията през първото тримесечие намаляха с 0,5% на годишна база, падайки до 328 милиона щатски долара.

За същия период китайският пристанищен и терминален оператор отчете обща производителност на контейнери от 30 305 420 TEU, запазвайки стабилни обеми на кутията с първото тримесечие на миналата година.

Освен това, за трите месеца, приключили на 31 март 2023 г., общият пропускателен капацитет на терминалите в Китай се е увеличил с 0,6% на годишна база до 22 650 786 TEUs и представлява 74,7% от общия обем на Групата.

Освен това през този период общият пропускателен капацитет на отвъдморския регион леко намаля с 1,5% на годишна база до 7 654 634 TEUs и поддържа стабилна тенденция като цяло, представлявайки 25,3% от общия капацитет на Групата с втория по големина дял от общия пропускателен капацитет в рамките на портфолиото на Групата.

container-news.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *