Пристанище Солун продължава с проекта за разширяване на кей 6

 179 total views

Преведено от container-news.com

Гръцкото пристанище Солун ще увеличи капацитета си за обработка на контейнери чрез проект за 150 милиона евро. „Разширяване на инфраструктурата на морските работи на кей 6“, който е възложен на съвместно предприятие на компаниите Mytilineos SA, Rover Maritime SL и HDK SA.

Очаква се проектът да надстрои втория по големина контейнерен хъб в Гърция, като предостави възможност за директно обслужване на ултра големи контейнерни кораби (ULCV) с капацитет до 24 000 TEU.

Съгласно спецификациите, проектът „Разширяване на инфраструктурата на морските съоръжения на кей 6” включва:

  • Изграждане на нова допълнителна кейова стена с дължина 513м, от които 470м ще са с дълбочина 17,7м.
  • Изграждане на допълнителна дворна площ с ширина 306,5м.
  • Всички допълнителни необходими инфраструктурни работи за осигуряване на пълна работоспособност на новата кейова стена и дворното пространство.
  • „Изпълнението и завършването на проекта допринасят значително за икономическото и социалното развитие с различни и мултиплициращи се ползи на местно и национално ниво“, каза пристанищната администрация в Солун (ThPA).

По-конкретно, проектът за разширяване на кей 6 през периода на неговото изпълнение (2022-2025), според проучване на Deloitte, се оценява, че ще генерира годишни приходи от над 230 милиона евро (257 милиона долара) в цялата пристанищна екосистема, ще увеличи обществените приходи от преки и косвени данъци над 35 милиона евро годишно, ще генерират добавена стойност от над 90 милиона евро годишно по време на периода на строителство и ще подпомогнат за създаването на повече от 3300 работни места.

Освен това, в периода 2026-2035 г., десетгодишната пълна експлоатация на “Кей 6” се очаква да генерира годишни приходи от 272 милиона евро по цялата верига за доставки на пристанище, да увеличи публичните приходи от преки и косвени данъци на над 55 милиона евро годишно, генерират добавена стойност от над 177 милиона евро годишно и подпомагат създаването на над 4000 работни места.

„Реализацията на проекта за разширяване на кей 6 допринася значително за икономическия и социалния растеж, предлагайки различни и мултиплициращи ползи за ThPA SA и в по-широк план за бизнеса, свързан с пристанищни дейности, както на местно, така и на национално ниво“, каза изпълнителният председател на борда на директорите на ThPA SA, Атанасиос Лиагкос, който посочи, че завършването на проекта „бележе значително подобряване на позицията на пристанището в Солун в световната пристанищна индустрия и сектора на веригата за доставки, засилвайки водещата му роля в международното развитие на страната“.

Leave a Reply