Възстановяването на глобалната търговия от кризата с COVID-19 достига рекордно високи стойности

 388 total views

Възстановяването на световната търговия от кризата с COVID-19 достигна рекордно високо ниво през първото тримесечие на 2021 г., като се увеличи с 10% на годишна база и с 4% спрямо тримесечието, според Глобалната актуализация на търговията на UNCTAD, публикувана на 19 май.

Според доклада впечатляващият скок през първото тримесечие на 2021 г. продължава да се дължи на силните експортни показатели на източноазиатските икономики, чийто ранен успех в смекчаването на пандемията им позволи да се възстановят по-бързо и да се възползват от нарастващото глобално търсене на продукти, свързани с COVID-19.

„Глобалната търговия отчете по-бързо възстановяване от рецесията, причинена от пандемията, отколкото през последните две търговски рецесии“, каза икономистът от UNCTAD Алесандро Никита, който работи по доклада.

Той каза, че са били необходими четири четвърти след началото на предизвиканата от пандемия рецесия, за да се върне световната търговия на нивата отпреди нея. Към петото тримесечие – Q1 2021 г. – световната търговия беше по-висока от нивата отпреди кризата, с увеличение от около 3% спрямо Q4 2019.

За разлика от това, за да се възстанови световната търговия от рецесията през 2015 г., която е резултат от структурни промени в икономиките в Източна Азия и спада в цените на суровините, бяха нужни 13 четвърти, а 9 бяха нужни да отскочат от рецесията през 2009 г., причинена от световната финансова криза.

В доклада се казва, че през първото тримесечие на 2021 г. стойността на търговията със стоки е била по-висока от предпандемичното ниво, но търговията с услуги остава значително под средната стойност. „Глобалната търговия с продукти, свързани с COVID-19, остана силна през тримесечието“, се казва в него.

Кумулативна промяна в световната търговия от началото на всяка рецесия

Основните икономики се възстановяват от есента на 2020 г.
Според доклада тенденциите за внос и износ за някои от големите световни търговски икономики показват, че с малки изключения търговията в големи икономики се е възстановила от есента на 2020 г.

Големите увеличения обаче се дължат на ниската база за 2020 г. и търговията в много от големите икономики все още беше под средните стойности за 2019 г. Тенденцията за по-силно възстановяване на стоките спрямо услугите е обща за всички големи икономики, се посочва в доклада.

Това показва, че Китай, Индия и Южна Африка са се справили сравнително по-добре от другите големи икономики през първото тримесечие на 2021 г.

По-специално износът на Китай регистрира силен ръст не само от средните стойности за 2020 г., но и по отношение на нивата преди пандемията. За разлика от тях износът от Русия остана доста под средния за 2019 г.

Възстановяването на търговията остава неравномерно
Възстановяването на търговията остава неравномерно, отбелязва докладът, особено сред развиващите се страни, като износът от Източна Азия се възстановява значително по-бързо.

Докладът показва, че през първото тримесечие на 2021 г. стойността на износа е останала под средната за страните с икономика в преход, Близкия изток, Южна Азия и Африка. Въпреки че износът на Южна Америка се е увеличил спрямо първото тримесечие на 2020 г., той остава под средните стойности за 2019 г.

Той установява, че през първото тримесечие на 2021 г. стойността на вноса и износа на стоки от развиващите се страни е била значително по-висока в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2019 г. (с около 16%).

Също така, през първото тримесечие на 2021 г. търговията продължава да се възстановява не само в сектори, свързани с COVID-19, като фармацевтични продукти, комуникации и офис оборудване, но и в други като минерали и агрохрани.

За разлика от това енергийният сектор продължава да изостава, а международната търговия с транспортно оборудване остава доста под средното, показва докладът.

Очаква се по-голям ръст на търговията през 2021 г.
Докладът прогнозира, че търговията ще продължи да расте през 2021 г., като се очаква растежът да остане силен през втората половина на годината.

„Очаква се растежът на търговията да остане по-силен за Източна Азия и развитите страни, докато все още изостава за много други страни“, се казва в доклада.

Общата прогноза за 2021 г. показва увеличение с около 16% от най-ниската точка на 2020 г. (19% за стоки и 8% за услуги).

Стойността на световната търговия със стоки и услуги се очаква да достигне 6,6 трилиона долара през второто тримесечие на 2021 г., което се равнява на годишно увеличение от около 31% спрямо най-ниската точка от 2020 г. и от около 3% спрямо предпандемията нива от 2019г.

Но положителната перспектива до голяма степен зависи от намаляването на пандемичните ограничения, продължаващата положителна тенденция в цените на суровините, общите ограничения от търговските протекционистични политики и подкрепящите макроикономически и фискални условия, се казва в доклада.

„Въпреки това се очаква пакетите за фискални стимули, особено в развитите страни, да подпомогнат силно възстановяването на световната търговия през 2021 г.“, се казва в доклада. „Стойността на световната търговия също трябва да се повиши поради положителните тенденции в цените на суровините.“

И все пак остава несигурност относно това как ще се оформят моделите на търговия през цялата година.

Leave a Reply