Микроизпълнение: Новата ера в градската логистика от Logistics Point

 172 total views

The Logistics Point представя:

Микроизпълнение: Новата ера в градската логистика.

https://hopin.com/events/microfulfillment-the-new-era-in-urban-logistics

Днес е денят! Присъединете се към нас и нашите говорители, за да научите повече за микроизпълнението и градската логистика!
Основна сесия на Autostore System UK & Ireland

Джеймс Смит, управляващ директор Autostore System UK & Ireland, изнася основната сесия.

Предефиниране на микроизпълнението на поръчките, както и маркетинг и спазване в магазина

Джулиан Фишър, главен изпълнителен директор и основател на JISP, говори за маркетинга в магазина.

Как микроизпълнението и други иновации могат да помогнат на малките търговци да останат конкурентоспособни

Сандра Ротбард, директор на товарни превози, разглежда микроизпълнението и по-малките търговци на дребно.

Плюс възможности за работа в мрежа. Регистрирайте се сега, не пропускайте.

https://hopin.com/events/microfulfillment-the-new-era-in-urban-logistics

Leave a Reply