October 21, 2019

Maersk може би е на път да загуби короната си като най-големия контейнерен превозвач в света.

MSC е на път да изпревари съдружника Maersk като най-големият океански превозвач по капацитет в рамките на следващите две години. Нова поръчка за пет 23 000 TEU ULCV (Ultra Large Container Vessel) от южнокорейския Daewoo ще отнесе поръчката на превозвача…