December 2018

Изпращачите твърдят, че таксите за горива за 2020 г. са прекалено скъпи и твърде ранни.

Изпращачите остават неубедени в обосновката за размера на надбавката, която океанските превозвачи предлагат за да покрият разходите за спазване на предписанията на Международната морска организация от 2020 г. за 0.5% сяра. Един спедитор каза пред The Loadstar, че вече е…