Големите логистични играчи се справят добре

 158 total views

DSV, Kuehne + Nagel и UPS отчитат увеличение на приходите през първите 6 месеца на годината. Ръстът е при всички видове транспорт, като най-голям е при въздушното карго.

Датската корпорация DSV генерира нетни продажби от приблизително 37,87 млрд. датски крони (5,08 млрд. евро) през първото полугодие, което представлява увеличение от 6% спрямо предходната година. Нейната печалба преди данъци – EBIT (Earnings before interest and taxes) достигна приблизително 2,6 млрд. датски крони (349,5 млн. Евро), което на свой ред представлява подобрение от 9% спрямо същия период на миналата година.
Kuehne + Nagel постига още по-добри резултати през първата половина на годината. Швейцарската корпорация е подобрила продажбите си с 14,2% до 10,06 млрд. швейцарски франка, а EBIT – с 10,8% до 501 млн. швейцарски франка. Компанията отбелязва съществен ръст в сектора на морския превоз на товари, а от нейните сухопътни услуги за суша се възползват процъфтяващите сектори на фармацевтичните продукти и електронната търговия.
UPS генерира продажби на стойност 34,57 млрд. долара и печалба от 2,8 млрд. щатски долара. От компанията отчитат, че куриерската дейност на фирмата извън САЩ се е развила особено силно, особено при въздушния транспорт.

Leave a Reply