July 16, 2018

Тиха седмица за цените, но превозвачите трябва да действат, за да “спрат гниенето”

Индексът за товарни превози в Шанхай (Shanghai Containerized Freight Index, SCFI) имаше сравнително тиха седмица, като компонентът за Северна Европа е бил на цена от $ 882 на TEU, a средиземноморски пристанищасе движат надолу по $ 16 на TEU до…