July 9, 2018

Цените за контейнерен транспорт са стабилни, но превозвачите все още намаляват капацитета въпреки пиковия сезон

Цените за контейнерни превози през дълбоки морета от изток до запад до голяма степен останаха стабилни през изминалата седмица. Шанхайския контейнеризиран индекс за товарни превози (SCFI) се понижи само с 0,5% през предходната седмица. Цените  Шанхай-Северна Европа също се понижиха…