June 27, 2018

Атлантическата контейнерна линия укрепва своята вяра в скруберите, за да се съобразят с новите горивни правила

2 792/5000 Корабоплавателната индустрия е разделена на два лагера в сравнение с предписанията на Международната морска организация (ММО) за 0.5% за сярата в 2020 г.: тези, които смятат, че скруберите – системите за почистване на отработените газове – са отговорът; и…